10 věcí, které byste neměli dělat pro své děti.

0

Všichni chceme pro své děti jen to nejlepší a také chceme, aby měli všechny věci, které jsme my nikdy neměli.
Ale někdy rodiče překvapí v tom jakým způsobem svou lásku k dětem vyjadřují.
A to se bohužel odráží špatně na jejich chování a povaze.

Než se věci dostanou mimo kontrolu, věnujte prosím pozornost těmto řádkům, kde najdete vše co pro vaše děti dělat nemusíte.

1. Princezny a princové.
Je důležité, aby se každé dítě cítilo vyjímečně, ale pokud to tímto způsobem přeháníte, můžete nad nimi ztratit svoji autoritu.
Chcete-li mít nad vašimi dětmi kontrolu, musíte si v jejich chování stanovit jasné limity.
Je v pořádku vašim dětem plně důvěřovat, a také dát jim vaši plnou podporu i ve věcech, které se zdají z vašeho pohledu nerealistické.

2. Dáváte příliš mnoho peněz.
Peníze jsou nástrojem, ne ozdobou nebo hračkou.
Je důležité, aby tohle pochopily děti co nejdříve. Je vaší povinností, jim vysvětlit,že peníze nejsou všechno a že nadbytek všeho neznamená, že je to dobré. Pokud si koupíte příliš drahé věci nebo jim dáte příliš mnoho peněz, budou se pomalu, ale jistě stávat více a více nevděčnými a chamtivými.

3. Děti nesmí pracovat?
Práce je v životě nepostradatelná.
Každý zodpovědný dospělý musí pracovat a vydělávat peníze na živobytí.
Děti potřebují jen málo, aby pochopily tento koncept a byly v dospělosti úspěšné.
Samozřejmě, že je chcete uchránit a nechcete, aby jejich práce byla zneužita, ale malá lekce by určitě pomohla.
Pokud chtějí pracovat nebo dokonce si chtějí kapesné za den nějakou prací zasloužit, nechejte je.
Nechte je naučit se hodnotu peněz ať jsou na sebe hrdé, že sami něco také dokážou.

4. Povzbuzujete je k sobectví.
Učíte své děti, že je v pořádku,aby nikomu nedávali něco jen tak,že každý se stará v dnešní době jen o sebe atd.
Jedno z nejdůležitějších ponaučení, které jim musíte vysvětlit, že nemůžou jen brát , ale musí i dávat.
Nechte své děti čas od času provést akt lásky a dobrého skutku.
Třeba můžou dobrovolně něco darovat, ale je důležité pochopit, jak dobře se člověk cítí , když někomu pomůže nebo udělá radost.

5. Nevděčnost…..
Možná si myslíte, že vaše dítě si zaslouží vše co dostane a nikomu nic nedluží.
Naučte je, aby věděli a pochopili smysl a důležitost všeho, co dostávají.

6. Chováte se před nimi špatně.
Jako rodiče byste měli být pro vaše děti příkladem.
Děti vidí, jak jste zodpovědní, přísní apd.
Pokud si, ale neustále stěžujete na všechno,co se děje kolem vás, děláte chyby a špatná rozhodnutí vaše děti mohou být v dospělosti stejné jako vy. Snažte se být pro ně tím nejlepším vzorem…..

7. Nevíte, jak nastavit hranice.
Máte povinnost vzdělávat vaše děti,určit hranice pro zábavu a vzdělávání, být nejlepším příkladem to je váš úkol.
K tomu je třeba nastavit limity. Pokud tomu tak není, vaše dítě se stane nevděčným a hrubým.

8. Dovolit jim vše co chtějí.
Musíte si vybrat mezi tím co povolíte a co zase ne.
Existuje rozdíl mezi nákupem nádherného, drahého telefonu nebo nákupem čokolády ,proto vaší povinností je nekupovat dětem vše na co si jen prstem ukážou.

9. Kupujete dárky z nesprávných důvodů.
Pokud vaše díťe nechce starou hračku a vy mu koupíte novou, jen abyste neslyšeli, jak si stěžuje tak poté mu kupujete dárek z nesprávného důvodu. Dárky by měly být zasloužené a děti by měly dokázat, že jsou za ně zodpovědné a vědí, jak si jich vážit.

10. Neberte jim zodpovědnost.
Vaše dítě by mělo být zodpovědné za to, co dělá.
Ano, každé dítě dělá chyby, ale je důležité mít zodpovědnost za tyto chyby a poučit se z nich.

Share.

About Author

Communicative, cheerful, and optimistic. He loves books, music, films and stories that inspire. He wants to drink coffee, even himself. He believes in himself and in his possibilities, because he did not try - he did not succeed!

Comments are closed.